Bar 29 Sports Bar & Restaurant

Address

29 George Street, Tuakau 2121

Phone

Email

franceska.peyroux@hotmail.com