Karaka Golf Lodge

Address

34 Bream Revel Way, Karaka, Karaka

Phone

09 292 7516

Web

http://www.karakalodge.co.nz

Email

info@karakalodge.co.nz